Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
^ Back to Top
facebook

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5

im. gen. Władysława Sikorskiego w Siedlcach

Rekrutacja 2019 - ważne terminy

13 maja (od godz. 10.00) - 20 maja (do godz. 15.00)- składanie wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym;

17 czerwca (od godz. 10.00) - 19 czerwca (do godz. 16.00)- możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły;

Po tym dniu szkoły prowadzące kształcenie w zawodach mogą rozpocząć wydawanie skierowań na badanie lekarskie, ale tylko kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie, wskazując szkołę jako szkołę pierwszego wyboru (uwzględniając zapisy art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe).

21 czerwca (od godz. 12.00) - 28 czerwca (do godz. 16.00)- uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum lub szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego lub sprawdzianu ósmoklasisty (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum lub szkołę podstawową);

do 15 lipca- weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty oraz art. 150 ust. 7 ustawy prawo oświatowe;

16 lipca (godz. 12.00)- podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

16 lipca (od godz. 12.00) - 18 lipca (do godz. 16.00)- wydanie przez  szkoły prowadzące kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatom z listy kandydatów zakwalifikowanych, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie, w przypadku złożenia przez kandydata oświadczenia o wyborze tej szkoły, z uwzględnieniem zapisów art. 134 ust. 1 pkt 2-5 ustawy prawo oświatowe;

16 lipca (od godz. 12.00) - 24 lipca (do godz. 10.00)- potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

25 lipca godz. 12.00- podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

25 lipca do godz. 16.00- poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc.

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

26 lipca (od godz. 8.00) - 30 lipca (do godz. 12.00)- składanie wniosków o przyjęcie do ZSP NR 5 wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie;

do 16 sierpnia (do godz. 16.00)- weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisje rekrutacyjne;

19 sierpnia (godz. 12.00)- podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

19 sierpnia (od godz. 12.00) - 21 sierpnia (do godz. 16.00)- potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu;

28 sierpnia (do godz. 10.00)- podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;

28 sierpnia (do godz. 12.00)- poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc